Slider Slider Slider
Việc làm – Tuyển dụng
NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM (MSB) TUYỂN DỤNG CẦN THƠ
Tuyển dụng: GIÁM ĐỐC QUAN HỆ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP - RM
TP. Cần Thơ
CÔNG TY CPTM BIA SÀI GÒN SÔNG HẬU CẦN THƠ TUYỂN DỤNG
Tuyển dụng: Trưởng bộ phận Quản lý khu vực, Nhân viên Đại diện thương mại, Nhân viên Bán hàng
TP. Cần Thơ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN CỬU LONG CẦN THƠ TUYỂN DỤNG
Tuyển dụng: PHÓ PHÒNG KẾ TOÁN:, KIẾN TRÚC SƯ, NHÂN VIÊN TRẮC ĐỊA
TP. Cần Thơ