Chính sách bảo mật

 

CTY TNHH Thương mại Dịch vụ Quảng cáo & Truyền Thông SALAVI
Địa chỉ: Phường An Hòa, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ
Điện thoại: (0292)6 281 888

 

CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG TIN KHÁCH HÀNG TRÊN

SÀN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

www.Canthohomnay.com

 

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Sàn giao dịch TMĐT www.Canthohomnay.com bao gồm: email, số điện
thoại, tên đăng nhập, địa chỉ liên lạc,… khi đăng ký thành viên. Đây là các thông tin mà
www.Canthohomnay.com cần thành viên cung cấp khi đăng ký để trở thành thành viên của Website và tạo
thuận lợi cho nhu cầu trao đổi, liên hệ cũng như hỗ trợ người dùng khi cần thiết.
Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên địa
chỉ email & mật khẩu đăng nhập của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn
giao dịch TMĐT www.Canthohomnay.com về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo
mật, lưu giữ tên địa chỉ email và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Điều 11 - Phạm vi sử dụng thông tin
Sàn giao dịch TMĐT www.Canthohomnay.com sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:
 Cung cấp các dịch vụ đến Thành viên;
 Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và Sàn giao dịch TMĐT
www.Canthohomnay.com ;
 Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy, chiếm đoạt tài khoản người dùng của thành viên hoặc các
hoạt động giả mạo Thành viên;
 Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.
 Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên
quan đến giao dịch tại www.Canthohomnay.com .
 Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Sàn giao dịch TMĐT www.Canthohomnay.com có
trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp
bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp
luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của
thành viên.

Điều 12 - Thời gian lưu trữ thông tin
Thời gian lưu trữ thông tin: Dữ liệu cá nhân của Thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi thành viên có yêu
cầu hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được hệ thống lưu trữ trong thời
gian cần thiết.

Điều 13 – Địa chỉ đơn vị thu thập và quản lý thông tin
CTY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUẢNG CÁO & TRUYỀN THÔNG SALAVI
Địa chỉ: Chung cư C Mậu Thân, Phường An Hòa, quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ
Điện thoại: (0292)6 281 888
Email: canthohomnay.com@gmail.com

Điều 14 - Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân
của mình trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin
+ Các thông tin cá nhân của thành viên khi đăng ký sẽ không thể thay đổi hay cập nhật lại. Do đó, Ban
quản trị yêu cầu thành viên cung cấp thông tin cá nhân khi đăng ký phải chính xác và đầy đủ cũng như
không cung cấp các thông tin sai trái hay giả mạo thông tin của người khác. Khi thành viên có nhu cầu thay
đổi thông tin cá nhân thì liên hệ với Ban quản trị website qua email: info@canthohomnay.com và được phê
duyệt khi thành viên chứng minh được yêu cầu đó là hợp lệ.

Điều 15 - Cam kết bảo mật thông tin cá nhân
 Thông tin cá nhân của thành viên trên Website Www.Canthohomnay.com được Công ty cam kết
bảo mật tuyệt đối trừ trường hợp pháp luật có quy định khác hoặc có yêu cầu từ cơ quan pháp
luật.
 Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân
của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.
 Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin của nhà cung cấp dịch vụ Hosting của Website
www.Canthohomnay.com bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên,
www.Canthohomnay.com sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho Nhà cung cấp dịch vụ
Hosting, đồng thời thông báo cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho
thành viên được biết.
 Ban quản lý Website www.Canthohomnay.com yêu cầu các thành viên khi đăng ký là thành
viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email,
điện thoại,… và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý Website
www.Canthohomnay.com không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có
liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên
đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là giả mạo hoặc không chính xác.

Điều 16 - Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng khi thông tin cá nhân bị
sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi
Khi phát hiện thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi, người dùng có quyền gởi
email khiếu nại đến  canthohomnay.com@gmail.com với các thông tin, chứng cứ liên quan tới việc này. Công ty
cam kết sẽ phản hồi ngay lập tức trong vòng 24h làm việc để cùng Người dùng thống nhất phương án giải
quyết.

+ Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của Sàn
giao dịch TMĐT www.Canthohomnay.com Khi tiếp nhận những phản hồi này, www.Canthohomnay.com sẽ
xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại
thông tin.
+ Email tiếp nhận thông tin khiếu nại:  canthohomnay.com@gmail.com

ĐẠI ĐIỆN CÔNG TY
GIÁM ĐỐC
(Đã ký)