Quy chế hoạt động

CTY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUẢNG CÁO TRUYỀN THÔNG SALAVI
——————
Số: 03/TMĐT/SALAVI – 17

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————

Cần Thơ, ngày 01 tháng 09 năm 2019

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG SÀN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

WWW.CANTHOHOMNAY.COM

I. NGUYÊN TẮC CHUNG
1. Website www.Canthohomnay.com do CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ
QUẢNG CÁO & TRUYỀN THÔNG SALAVI là đơn vị chủ quản, cung cấp Dịch vụ Sàn giao
dịch thương mại điện tử, hoạt động theo nguyên tắc công khai, minh bạch và tuân thủ pháp luật.
Theo quy trình và các quy định, quy chế hoạt động của công ty; chịu trách nhiệm trước Giám
đốc và trước pháp luật về hoạt động của mình.
2. Bản Quy chế này ban hành các quy định bắt buộc áp dụng đối với các thành viên website
www.Canthohomnay.com Các thành viên (bao gồm Thương nhân, các cá nhân và tổ chức có nhu
cầu giao dịch, trao đổi, mua bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ cũng như các hoạt động kinh
doanh, xúc tiến thương mại tham gia trên www.Canthohomnay.com có trách nhiệm thực hiện
đúng nội dung Quy chế này.
3. Tất cả các nội dung trong Bản Quy chế này phải tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của
Việt Nam. Các thông tin đăng tải, sao chép hay trích dẫn đều phải ghi rõ nguồn gốc, không mua
bán và các hoạt động mà pháp luật Việt Nam nghiêm cấm. Thành viên/người sử dụng khi tham
gia vào website www.Canthohomnay.com phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình, tuân
thủ quy định pháp luật và nội dung Quy chế của website www.Canthohomnay.com .
II. QUY ĐỊNH CHUNG
Các cá nhân, thương nhân, tổ chức tham gia giao dịch trên Sàn giao dịch thương mại điện tử
www.Canthohomnay.com phải đảm bảo đủ trách nhiệm và năng lực hành vi dân sự. Thực hiện các hoạt
động tiếp thị và sử dụng sản phẩm dịch vụ hợp pháp, hành động văn minh, lịch sự và không vi phạm
thuần phong mỹ tục văn hóa Việt Nam.
Các cá nhân, thương nhân, tổ chức tham gia giao dịch trên Sàn giao dịch thương mại điện tử
www.Canthohomnay.com được phép cung cấp các sản phẩm, dịch vụ đến với khách hàng thông qua các
kênh Rao vặt, Baner tiếp thị quảng cáo, bài tin đăng,… trên cơ sở không kinh doanh các sản phẩm dịch
vụ nằm trong danh mục nghiêm cấm của các cơ quan chức năng và của pháp luật Việt Nam, thông tin
mua bán phải công khai, minh bạch, bảo đảm quyền lợi của người tiêu dùng, người sử dụng. Nếu có
phát sinh các vấn đề thì các bên tự thỏa thuận giải quyết, thương lượng với nhau trên cơ sở tôn trọng
quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia.

Điều 1 - Căn cứ pháp lý
- Căn cứ Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009;
- Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Căn cứ Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/07/2013 quy định về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch
vụ internet và thông tin trên mạng;
- Căn cứ Nghị định số 52/2013/ NĐ-CP ngày 16/05/2013 quy định về Thương mại điện tử;
- Căn cứ Thông tư 47/2014/TT-BCT ngày 05/12/2014 quy định về Quản lý website thương mại điện tử
- Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty.

Điều 2 - Mục đích Thành lập
Tại Việt Nam ngày nay, cùng với sự phát triển mạnh mẽ về các hoạt động kinh tế, xã hội và giáo dục
cùng với việc Internet ngày càng trở nên phổ biến và gần gũi với mọi người, mọi giới trong xã hội, nhu
cầu trao đổi thông tin và mua bán hàng hóa dịch vụ, các chương trình khuyến mãi và các hình thức
tương tự khác… là xu hướng chung và tất yếu của xã hội.
Mục tiêu của Sàn giao dịch TMĐT www.Canthohomnay.com là sẽ trở thành thị trường mua bán trực
tuyến hàng đầu khu vực Tây Nam Bộ và toàn lãnh thổ Việt Nam. Mục đích của trang web là cho phép
người mua và người bán kết nối và giao dịch an toàn, dễ dàng trong một môi trường tiện lợi và rõ ràng.
Sứ mệnh của www.Canthohomnay.com là cung cấp các giải pháp thương mại trực tuyến nhằm kết nối
thương mại giữa Người Bán và Người Mua dễ dàng hơn thông qua các hoạt động tiếp thị như: Đăng tin
rao vặt, đặt baner quảng cáo,…
Để đáp ứng cho nhu cầu ngày càng cao của người sử dụng Internet và nhu cầu trao đổi giao thương hàng
hóa giữa các thương nhân, cá nhân. Website www.Canthohomnay.com cung cấp dịch vụ Sàn giao dịch
thương mại điện tử nhằm mục đích tạo một môi trường kinh doanh, trao đổi, cung ứng dịch vụ và đáp
ứng nhu cầu một cách nhanh chóng, thuận tiện, an toàn, ưu việt và phù hợp với thuần phong mỹ tục và
các quy định của pháp luật cho các thương nhân, cá nhân và tổ chức trong hoạt động thương mại, là hệ
thống bán hàng trực tuyến. Đồng thời cung cấp giải pháp toàn diện và chuyên nghiệp giúp tiết kiệm chi
phí đầu tư ban đầu, giúp doanh nghiệp tập trung tối đa vào việc bán và chăm sóc khách hàng, từ đó thúc
đẩy doanh thu và tăng lợi nhuận, đồng thời tạo ra những dịch vụ để khách hàng được hưởng những giá
trị tốt nhất từ sản phẩm và dịch vụ.

Điều 3 - Các định nghĩa
- Sàn giao dịch thương mại điện tử là website thương mại điện tử cho phép các thương nhân, tổ chức, cá
nhân không phải chủ sở hữu website có thể tiến hành một phần hoặc toàn bộ quy trình mua bán hàng
hóa, dịch vụ trên đó.
- Người Bán (Nhà cung cấp): là các cá nhân, thương nhân và tổ chức cung cấp các sản phẩm, dịch vụ
đến với khách hàng thông qua nhu cầu sử dụng các dịch vụ tại www.Canthohomnay.com như: đăng tin

rao vặt, giới thiệu sản phẩm, baner quảng cáo hay các chương trình khuyến mãi, v.v… Nhà cung cấp lẫn
các sản phẩm dịch vụ đều phải tuân theo các quy định của Pháp luật Việt Nam.
- Người Mua (Khách hàng/Người sử dụng): là các cá nhân, thương nhân, tổ chức có nhu cầu tìm kiếm
thông tin, tìm hiểu sản phẩm dịch vụ của người bán được đăng tải trên www.Canthohomnay.com . Người
mua/người sử dụng/tiêu dùng có thể đăng ký thành viên hoặc không đăng ký. Các cá nhân, thương nhân,
tổ chức tham gia giao dịch trên Sàn giao dịch thương mại điện tử www.Canthohomnay.com với tư cách
là người tiêu dùng, người sử dụng các sản phẩm dịch vụ trước khi thanh toán xin vui lòng kiểm tra lỹ
lưỡng thông tin về sản phẩm dịch vụ, thông tin về người cung cấp, thông tin về khuyến mãi và bảo
hành,… đúng như nhà cung cấp công bố, trường hợp sai lệch thì các bên tự thương lượng thỏa thuận giải
quyết. Nếu phát hiện sản phẩm dịch vụ của nhà cung cấp nằm trong danh mục cấm hoặc vi phạm pháp
luật thì vui lòng báo ngay về Ban quản trị Sàn giao dịch thương mại điện tử www.Canthohomnay.com
hoặc cơ quan chức năng liên quan để phối hợp giải quyết.
- Thành viên đăng ký: là các cá nhân, thương nhân, tổ chức sau khi hoàn tất quá trình cung cấp các
thông tin cá nhân liên quan để đăng ký thành viên theo quy định tại Sàn giao dịch thương mại điện tử
www.Canthohomnay.com . Thành viên đăng ký có thể là Nhà cung cấp hoặc người sử dụng hoặc bao
gồm cả Nhà cung cấp lẫn người sử dụng. Khi đăng ký thành viên phải cung cấp các thông tin minh bạch
và chính xác về cá nhân như: Họ và tên, Email, Số điện thoại, Địa chỉ,… Nghiêm cấm các hoạt động
đăng ký thành viên mà sử dụng thông tin cá nhân của người khác hoặc các thông tin ảo, không có thật.
- Người Dùng: là người sử dụng các dịch vụ cung cấp của website www.Canthohomnay.com cho các
mục đích cá nhân, thương nhân hoặc mục đích khác phù hợp với pháp luật mà không bị nghiêm cấm.
Người dùng có thể là Người Mua, có thể là Người Bán, cũng có thể vừa là Người Mua vừa là Người
Bán hoặc là người khác đang truy cập sử dụng website,…

III. QUY TRÌNH GIAO DỊCH
Điều 4 - Quy trình giao dịch dành cho người mua và người bán hàng.
4.1. Quy trình dành cho người mua:
Khi có nhu cầu mua hàng trên Website www.Canthohomnay.com người mua sẽ thực hiện theo các bước
sau đây:
- Bước 1: Tìm kiếm, tham khảo thông tin sản phẩm, dịch vụ và các người bán mà người mua đang quan
tâm; 
- Bước 2: Tham khảo thông tin giá và chính sách hỗ trợ của bên bán sản phẩm, dịch vụ mà người mua
đang có nhu cầu mua; 
- Bước 3: Dựa trên thông tin tham khảo được từ người bán sản phẩm, dịch vụ người mua tiến hành đặt
hàng và cung cấp các thông tin địa chỉ nhận hàng và có liên hệ với người bán qua thông tin liên hệ đăng
tải trong nội dung tin bán hàng hóa để hỏi về thêm thông tin sản phẩm, dịch vụ; 
- Bước 4: Sau khi đã trao đổi với Người Bán, Người Mua có thể quyết định đặt hàng; 
- Bước 5: Người mua lựa chọn cách thức giao dịch (tùy vào thỏa thuận giữa Người Mua và Người Bán);

- Bước 6: Người mua nhận sản phẩm, dịch vụ; 
- Bước 7: Người mua thắc mắc, khiếu nại người bán (nếu có)
4.2. Quy trình dành cho người bán
- Bước 1: Người Bán nếu chưa có tài khoản thì đăng ký tài khoản theo form mẫu cung cấp trên trang
đăng ký Thành viên của Website www.Canthohomnay.com . 
- Bước 2: Sau khi đăng ký thành công, Người Bán tiến hành đăng nhập. 
- Bước 3: Người Bán tiến hành đăng tin rao vặt hay sản phẩm trên Website www.Canthohomnay.com .
Viết bài liên quan đến sản phẩm (mô tả chi tiết, hình ảnh, giá bán, thông tin liên hệ, chính sách giao nhận
hàng,…) theo đúng Danh mục (và Danh mục con nếu có) của tin đăng.
- Bước 4: Người Bán tiến hàng upload hình ảnh mô tả của sản phẩm hoặc bỏ qua upload nếu sản phẩm
dịch vụ không có hình ảnh mô tả. Ban quản trị khuyến khích Người Bán nên cung cấp ảnh thật về hàng
hóa/sản phẩm để giao dịch được diễn ra chính xác và nhanh chóng.
- Bước 5: Ban quản trị sẽ duyệt tin người bán đăng trong vòng 24 giờ làm việc. Những tin nào sai quy
định đăng tin sẽ được phản hồi yêu cầu chỉnh sửa qua email/điện thoại/tin nhắn cho thành viên. Khi nào
thành viên sửa lại tin đăng theo đúng quy định ban quản trị mới cho hiển thị lên Website.
- Bước 6: Các Bên thực hiện trao đổi và giao dịch trực tiếp với nhau

Điều 5 - Giao hàng, Giá cả và thanh toán
 Người Mua toàn quyền thỏa thuận với Người Bán về phương thức giao hàng, giá cả cũng như
phương thức thanh toán với món hàng mình đã đặt mua, có thể giao trực tiếp, có thể gửi qua dịch
vụ chuyển phát nhanh, dịch vụ giao hàng, thuê bên thứ ba chuyển phát tùy thuộc vào 2 bên thỏa
thuận với nhau về việc giao nhận.
 Ban quản trị Website www.Canthohomnay.com yêu cầu người bán khi đăng tin bài rao bán sản
phẩm phải đưa đầy đủ thông tin về chính sách vận chuyển, thanh toán và các loại phí liên quan.
 Người Mua cần đọc kỹ những chính sách vận chuyển của Người Bán trong mỗi tin rao vặt.
Người mua toàn quyền thỏa thuận giá cả hàng hóa, hình thức thanh toán, giá hàng hóa sản phẩm
phải niêm yết bằng Việt Nam Đồng, cũng như các loại phí liên quan.
 Người Mua phải tự kiểm tra các tiêu chuẩn của sản phẩm phù hợp với nhu cầu cá nhân của mình.
Website www.Canthohomnay.com không chịu trách nhiệm bảo đảm các sản phẩm đều sẽ đáp
ứng mọi yêu cầu cá nhân đặt ra. Người Mua cần lưu ý tất cả sản phẩm đều mang một chất lượng
khách quan theo tiêu chuẩn chung của nhà cung cấp nên có thể không đáp ứng được mọi yêu cầu
riêng mong muốn.
Điều 6 - Quy trình xác nhận/hủy đơn hàng
Người Mua và Người Bán tự giao dịch với nhau thông qua các hình thức liên lạc mà Người Bán cung
cấp khi rao tin để xác nhận đơn hàng hoặc hủy đơn hàng.

Điều 7 – Các quy trình khác
7.1 Quy trình bảo hành/bảo trì sản phẩm

Người Bán và Người Mua tự thỏa thuận với nhau với các hình thức bảo trì/bảo hành sản phẩm.
www.Canthohomnay.com không chịu trách nhiệm việc bảo hành/bảo trì sản phẩm được giao dịch trên
website.
7.2 Quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại:
Khi có bất kỳ khiếu nại, tranh chấp nào xảy ra liên quan đến các hoạt động mua bán, giao dịch trên
website www.Canthohomnay.com , khách hàng vui lòng thông báo đến BQT website trong thời gian sớm
nhất. Trong vòng 48h làm việc, BQT sẽ liên hệ phản hồi các khiếu nại, tranh chấp từ Người dùng.
Mọi tranh chấp, khiếu nại liên quan đến các giao dịch trên sàn giao dịch thương mại điện tử giữa Người
mua và Người bán sẽ được hai bên phải tự giải quyết với nhau.
Mọi tranh chấp phát sinh giữa Công ty và Người dùng sẽ được giải quyết trên cơ sở thương lượng.
Trường hợp không đạt được thỏa thuận như mong muốn, một trong hai bên có quyền đưa vụ việc ra Tòa
án nhân dân có thẩm quyền để giải quyết.
Dưới đây là quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại cụ thể:
Khi phát sinh tranh chấp hoặc khiếu nại, trước hết bên bị vi phạm sẽ liên lạc bên kia để khiếu nại, trao
đổi và tìm ra phương pháp tự giải quyết trên cơ sở thương lượng, hòa giải.
BQT Website www.Canthohomnay.com và người bán có trách nhiệm tiếp nhận khiếu nại và hỗ trợ
người mua liên quan đến giao dịch tại Website.
Khi phát sinh tranh chấp, BQT Website www.Canthohomnay.com đề cao giải pháp thương lượng, hòa
giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của thành viên vào chất lượng dịch vụ của Website và thực
hiện theo các bước sau:
- Bước 1: Người Mua khiếu nại, tranh chấp qua email: Ads@canthohomnay.com . Hoặc liên hệ trực tiếp
đến Ban quản trị.
- Bước 2: Bộ phận Chăm sóc khách hàng của www.Canthohomnay.com sẽ tiếp nhận các thông tin , tùy
theo tính chất và mức độ của khiếu nại thì bên Website sẽ có những biện pháp cụ thể hỗ trợ Người Mua
để giải quyết tranh chấp đó. 
- Bước 3: Trong trường hợp nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của website thì Ban quản trị sẽ yêu cầu
người mua đưa vụ việc này ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo pháp luật.

IV. QUY TRÌNH THANH TOÁN
Điều 8 - Phương thức thanh toán
8.1 Quy trình thanh toán giữa Người Mua và Người Bán
Người Mua và Người Bán tự thương lượng với nhau các hình thức thanh toán trong quá trình đặt hàng
cũng như xác nhận đơn hàng hay bồi thường do hủy đơn hàng. Người Mua và Người Bán có thể lựa
chọn các hình thức thanh toán trực tiếp với nhau hoặc thông qua bên thứ 3 khác hoặc lựa chọn hình thức
khác phù hợp. BQT Website www.Canthohomnay.com khuyến khích Người Mua nên kiểm tra hàng
hóa/sản phẩm trước khi thanh toán và lựa chọn giao dịch ở nơi công khai, đông đúc người qua lại hay

giao dịch ở nơi có các thiết bị ghi hình, ghi âm hoặc giao dịch ở nơi khác phù hợp sao cho đảm bảo an
toàn trong quá trình giao dịch. BQT Website www.Canthohomnay.com không chịu các trách nhiệm liên
quan trong quá trình thanh toán giữa Người Mua và Người Bán.
8.2 Quy trình thanh toán đối với các dịch vụ trả phí tại Website
Khi Người Dùng có nhu cầu sử dụng các dịch vụ trả phí tại Website www.Canthohomnay.com như dịch
vụ đăng tin VIP, đặt baner quảng cáo, v.v… thì có thể liên hệ với BQT Website
www.Canthohomnay.com thông qua email, điện thoại, tin nhắn,… Trong vòng 48h làm việc, Ban quản
trị sẽ liên hệ để xác nhận thông tin và thương lượng hình thức thanh toán với Người Dùng sao cho tối ưu
nhất như thanh toán trực tiếp tại văn phòng làm việc của Công ty hoặc thanh toán trực tiếp tại địa chỉ
của Người Dùng,… sao cho phù hợp đạt được sự đồng thuận cả hai bên. BQT Website
www.Canthohomnay.com có quyền xóa Người Dùng khỏi danh sách Thành viên hoặc xóa bài đăng tin
cũng như thay đổi các tính năng liên quan nếu Người Dùng không thanh toán phí khi sử dụng các dịch
vụ trả phí tại Website www.Canthohomnay.com .

V. ĐẢM BẢO AN TOÀN GIAO DỊCH
Điều 9 - Cung cấp và kiểm tra thông tin
Để đảm bảo các giao dịch được tiến hành thành công, hạn chế tối đa rủi ro có thể phát sinh, Người bán
phải cung cấp thông tin đầy đủ (tên, địa chỉ, số điện thoại, email) và chính xác khi đăng ký thành viên.
Người Mua không nên đưa thông tin chi tiết về việc thanh toán với bất kỳ ai bằng email hoặc hình thức
liên lạc khác, www.Canthohomnay.com không chịu trách nhiệm về những thiệt hại hay rủi ro thành viên
có thể gánh chịu trong việc trao đổi thông tin của Người Mua qua Internet, điện thoại, tin nhắn hoặc
email.
Trước khi thanh toán, Người Mua vui lòng kiểm tra lỹ lưỡng thông tin về sản phẩm dịch vụ, thông tin về
người cung cấp, thông tin về khuyến mãi và bảo hành,… đúng như nhà cung cấp công bố, trường hợp
sai lệch thì các bên tự thương lượng thỏa thuận giải quyết. Nếu phát hiện sản phẩm dịch vụ của nhà cung
cấp nằm trong danh mục cấm hoặc vi phạm pháp luật thì vui lòng báo ngay về Ban quản trị Sàn giao
dịch thương mại điện tử www.Canthohomnay.com hoặc cơ quan chức năng liên quan để phối hợp giải
quyết.
Các biện pháp đảm bảo an toàn giao dịch
Người Mua tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp
vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất
kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm hại hệ thống website. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo
Quy chế và quy định của pháp luật.
Công ty cam kết không ngừng nỗ lực xây dựng một môi trường giao dịch tiện lợi nhưng cũng an toàn
cho Người dùng. Công ty không tích hợp chức năng thanh toán trực tiếp nên vấn đề bảo đảm an toàn
giao dịch không quá khó. Ngoài ra bên IT kỹ thuật có sử dụng tường lửa và 1 số biện pháp bảo vệ khác

để phục vụ cho việc giao dịch an toàn. Tuy nhiên Người dùng cần chủ động phòng ngừa bảo vệ chính
mình với các lưu ý sau:
+ Không bao giờ trả tiền trước cho người bán mà bạn không biết.
+ Cho dù người bán tiết lộ thông tin cá nhân hoặc số tài khoản ngân hàng của họ, những điều này vẫn
không thể bảo vệ bạn khỏi bị lừa.
+ Khi có thể, yêu cầu biên nhận gốc và một biên nhận trên giấy về việc mua bán.
+ Không bao giờ gửi hàng hoá trước khi hoàn tất thoả thuận thanh toán.
Mọi thông tin giao dịch được bảo mật, trừ trường hợp buộc phải cung cấp khi Cơ quan pháp luật yêu
cầu.

VI. BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN KHÁCH HÀNG
Điều 10 - Mục đích thu thập thông tin cá nhân
Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Sàn giao dịch TMĐT www.Canthohomnay.com bao gồm: email, số
điện thoại, tên đăng nhập, địa chỉ liên lạc,… khi đăng ký thành viên. Đây là các thông tin mà
www.Canthohomnay.com cần thành viên cung cấp khi đăng ký để trở thành thành viên của Website và
tạo thuận lợi cho nhu cầu trao đổi, liên hệ cũng như hỗ trợ người dùng khi cần thiết.
Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên địa
chỉ email & mật khẩu đăng nhập của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho
Sàn giao dịch TMĐT www.Canthohomnay.com về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm
bảo mật, lưu giữ tên địa chỉ email và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Điều 11 - Phạm vi sử dụng thông tin
Sàn giao dịch TMĐT www.Canthohomnay.com sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:
 Cung cấp các dịch vụ đến Thành viên;
 Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và Sàn giao dịch
TMĐT www.Canthohomnay.com ;
 Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy, chiếm đoạt tài khoản người dùng của thành viên hoặc các
hoạt động giả mạo Thành viên;
 Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.
 Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên
quan đến giao dịch tại www.Canthohomnay.com .
 Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Sàn giao dịch TMĐT www.Canthohomnay.com
có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư
pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm

pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá
nhân của thành viên.

Điều 12 - Thời gian lưu trữ thông tin
Thời gian lưu trữ thông tin: Dữ liệu cá nhân của Thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi thành viên có
yêu cầu hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được hệ thống lưu trữ
trong thời gian cần thiết.

Điều 13 – Địa chỉ đơn vị thu thập và quản lý thông tin
CTY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUẢNG CÁO & TRUYỀN THÔNG SALAVI
Địa chỉ: Chung cư C Mậu Thân, Phường An Hòa, quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ
Điện thoại: (0292)6 281 888
Email: info@canthohomnay.com

Điều 14 - Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân
của mình trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin
+ Các thông tin cá nhân của thành viên khi đăng ký sẽ không thể thay đổi hay cập nhật lại. Do đó, Ban
quản trị yêu cầu thành viên cung cấp thông tin cá nhân khi đăng ký phải chính xác và đầy đủ cũng như
không cung cấp các thông tin sai trái hay giả mạo thông tin của người khác. Khi thành viên có nhu cầu
thay đổi thông tin cá nhân thì liên hệ với Ban quản trị website qua email: info@canthohomnay.com và
được phê duyệt khi thành viên chứng minh được yêu cầu đó là hợp lệ.

Điều 15 - Cam kết bảo mật thông tin cá nhân
 Thông tin cá nhân của thành viên trên Website www.Canthohomnay.com được Công ty cam
kết bảo mật tuyệt đối trừ trường hợp pháp luật có quy định khác hoặc có yêu cầu từ cơ quan
pháp luật.
 Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá
nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.
 Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin của nhà cung cấp dịch vụ Hosting của Website
www.Canthohomnay.com bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên,
Www.Canthohomnay.com sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho Nhà cung cấp dịch vụ
Hosting, đồng thời thông báo cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho
thành viên được biết.
 Ban quản lý Website www.Canthohomnay.com yêu cầu các thành viên khi đăng ký là thành
viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc,
email, điện thoại,… và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản
lý Website www.Canthohomnay.com không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi

khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân
của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là giả mạo hoặc không chính xác.

Điều 16 - Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng khi thông tin cá nhân bị
sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi
Khi phát hiện thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi, người dùng có quyền
gởi email khiếu nại đến  canthohomnay.com@gmail.com với các thông tin, chứng cứ liên quan tới việc này.
Công ty cam kết sẽ phản hồi ngay lập tức trong vòng 24h làm việc để cùng Người dùng thống nhất
phương án giải quyết.
+ Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của
Sàn giao dịch TMĐT www.Canthohomnay.com Khi tiếp nhận những phản hồi này,
www.Canthohomnay.com sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành
viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.
+ Email tiếp nhận thông tin khiếu nại:  canthohomnay.com@gmail.com

VII. QUẢN LÝ THÔNG TIN XẤU
Điều 17 - Quy định thành viên
Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên địa chỉ
email, mật khẩu của mình. Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch TMĐT
www.Canthohomnay.com về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên
địa chỉ email và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.
Thành viên không sử dụng dịch vụ của Sàn giao dịch TMĐT www.Canthohomnay.com vào những
mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra
và/hoặc phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Sàn
giao dịch TMĐT  www.Canthohomnay.com hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng
đoạn thị trường,… Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của
mình trước pháp luật.
Thành viên không được thay đổi, chỉnh sửa, gán gép, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo
những công cụ tương tự của dịch vụ do Sàn giao dịch TMĐT www.Canthohomnay.com cung cấp cho
một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Sàn giao dịch TMĐT www.Canthohomnay.com trong
bản Quy chế này.
Thành viên không được hành động gây mất uy tín của Sàn giao dịch TMĐT www.Canthohomnay.com
dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tài khoản đăng ký thứ
hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của
Sàn giao dịch TMĐT  www.Canthohomnay.com .

Điều 18 - Danh sách sản phẩm cấm giao dịch và/hoặc giao dịch có điều kiện
- Rượu các loại;
- Động vật và chế phẩm từ động vật (bao gồm động vật hoang dã)
- Đồ cổ và các tạo tác nghệ thuật
- Mỹ phẩm đã qua sử dụng
- Tiền giả, con dấu giả
- Thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ
- Tiền tệ
- Các chất ma túy (bao gồm cả ma túy tổng hợp), các loại thuốc chỉ bán theo đơn, thuốc kích
dục…
- Các thiết bị giám sát điện tử và thiết bị điện tử khác như thiết bị chia cáp truyền hình, máy quét
radar, thiết bị điều khiển tín hiệu giao thông, thiết bị nghe lén;
- Các mặt hàng bị cấm vận
- Súng, vũ khí như bình xịt hơi cay, súng gây mê
- Thực phẩm bị nghiêm cấm: Vì sự an toàn của tất cả người dùng, Người Bán không nên đăng bán
các loại thực phẩm/chế phẩm liên quan sau trên www.Canthohomnay.com :
o Thực phẩm thuốc: các mặt hàng được giới thiệu là có tác dụng trong chẩn đoán, cứu
chữa, điều trị hoặc phòng ngừa bệnh ở người hoặc động vật; có tác dụng tránh thai,
gây mê, hoặc ức chế/chấm dứt/tăng cường chức năng sinh lý tạm thời hoặc lâu dài
(ví dụ: dược phẩm, thuốc giảm cân không nhãn mác xuất xứ hoặc nhãn mác sai);
o Thực phẩm độc hại: Thực phẩm có chứa thành phần bị cấm hoặc vượt quá tỷ lệ cho
phép; thực phẩm bị pha trộn mà không thông báo đầy đủ cho Người Mua trước thời
điểm giao dịch;
o Các chế phẩm từ sữa chưa tiệt trùng;
o Nấm dại;

- Bất kì mặt hàng thực phẩm nào gây hại đến sức khỏe con người;
- Huy hiệu, huy chương, đồng phục hay những vật dụng liên quan đến Chính phủ, Cảnh sát, Quân
đội;
- Bộ phận cơ thể người hoặc hài cốt;
- Thiết bị phá khóa;
- Vé xổ số;
- Thuốc trừ sâu;
- Hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ: Hàng nhái, hàng giả, bản sao trái phép của một sản phẩm
hay hiện vật mà có thể xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của các bên thứ ba;
- Dịch vụ: Việc cung cấp các dịch vụ, đặc biệt là các dịch vụ bất hợp pháp như mại dâm, bị cấm
trên nền tảng của www.Canthohomnay.com ;
- Máy chơi cờ bạc;
- Các sản phẩm từng bị thu hồi vì lý do đảm bảo an toàn cho người sử dụng;
- Cổ phiếu, cổ phần, các loại chứng khoán và các loại con dấu;
- Thuốc lá.

Tiêu chuẩn và nguyên tắc tối thiểu với các thực phẩm không thuộc danh sách cấm/hạn chế nêu
trên:
 Có hạn sử dụng - tất cả các mặt hàng thực phẩm phải được dán nhãn có chứa thông tin hạn sử
dụng rõ ràng. Không được bán các mặt hàng thực phẩm đã hết hạn.
 Nguyên tem/mác - tất cả các thực phẩm và các chế phẩm liên quan cần được đóng gói và giữ
nguyên tem/mác nếu có thể để đảm bảo rằng Người Mua có bằng chứng xác định hàng giả,
hàng đã qua sử dụng.
 Các mặt hàng thực phẩm dễ bị hỏng/ôi thiu - Người Bán có trách nhiệm cung cấp thông tin
đầy đủ trong phần mô tả hàng hóa và đảm bảo rằng thực phẩm luôn được đóng gói hợp lý.

Điều 19 - Hành vi cấm trong hoạt động đăng tải tin để giới thiệu, quảng cáo sản phẩm,
dịch vụ trên www.Canthohomnay.com
 Quảng cáo thiếu thẩm mỹ, trái với truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ
tục Việt Nam.
 Quảng cáo xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của tổ chức, cá nhân.
 Quảng cáo có sử dụng hình ảnh, lời nói, chữ viết của cá nhân khi chưa được cá nhân đó đồng
ý, trừ trường hợp được pháp luật cho phép.
 Quảng cáo không đúng hoặc gây nhầm lẫn về khả năng kinh doanh, khả năng cung cấp sản
phẩm, hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; về số
lượng, chất lượng, giá, công dụng, kiểu dáng, bao bì, nhãn hiệu, xuất xứ, chủng loại, phương
thức phục vụ, thời hạn bảo hành của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đã đăng ký hoặc đã được
công bố.
 Quảng cáo bằng việc sử dụng phương pháp so sánh trực tiếp về giá cả, chất lượng, hiệu quả
sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của mình với giá cả, chất lượng, hiệu quả sử dụng sản
phẩm, hàng hóa, dịch vụ cùng loại của tổ chức, cá nhân khác.
 Quảng cáo có nội dung cạnh tranh không lành mạnh theo quy định của pháp luật về cạnh
tranh.
 Quảng cáo vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ.
Điều 20 - Cơ chế rà soát, kiểm soát thông tin về sản phẩm/dịch vụ của Ban quản lý Sàn
giao dịch TMĐT đối với sản phẩm/dịch vụ đăng tải trên Sàn giao dịch TMĐT
www.Canthohomnay.com
 Bài đăng tin của Thành viên sẽ được BQT Website www.Canthohomnay.com kiểm tra & phê
duyệt trong 24h làm việc. Bài đăng tin đó sẽ xuất hiện trên website nếu tuân thủ đúng theo
quy chế đăng tin và bị xóa không báo trước nếu vi phạm quy chế đăng tin.
 Bài đăng tin của Thành viên không phù hợp với chuyên mục quy định sẽ bị xóa hoặc BQT
Website www.Canthohomnay.com chuyển sang chuyên mục khác cho là hợp lý.
 Website www.Canthohomnay.com giữ quyền quyết định về việc lưu giữ hay loại bỏ tin đăng
hay sản phẩm đã đăng trên trang Sàn giao dịch TMĐT này mà không cần báo trước.

 Nếu Thành viên cố tình vi phạm quy chế đăng tin nhiều lần hoặc vi phạm nghiêm trọng khác
thì BQT Website www.Canthohomnay.com được toàn quyền xóa tài khoản thành viên cũng
như hủy bỏ các quyền lợi của Thành viên mà không cần thông báo trước.

VIII. TRÁCH NHIỆM TRONG TRƯỜNG HỢP PHÁT SINH LỖI KỸ THUẬT
Điều 21 - Xử lý khi phát sinh lỗi kỹ thuật
- Sàn giao dịch TMĐT www.Canthohomnay.com cam kết nỗ lực đảm bảo sự an toàn và ổn
định của toàn bộ hệ thống kỹ thuật. Tuy nhiên, trong trường hợp xảy ra sự cố do lỗi của
www.Canthohomnay.com , www.Canthohomnay.com sẽ ngay lập tức áp dụng các biện
pháp để đảm bảo quyền lợi cho Người dùng cũng như Thành viên của Website.
- Khi thực hiện các giao dịch trên Sàn www.Canthohomnay.com , bắt buộc các thành viên
phải thực hiện đúng theo các quy trình hướng dẫn.
- Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT www.Canthohomnay.com cam kết cung cấp chất lượng
dịch vụ tốt nhất cho các thành viên tham gia giao dịch. Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi
phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến thành viên không thể tham gia giao dịch
được thì các thành viên thông báo cho Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT qua địa chỉ
email  info@canthohomnay.com , chúng tôi sẽ khắc phục lỗi trong thời gian sớm nhất, tạo
điều kiện cho các thành viên tham gia Sàn giao dịch TMĐT www.Canthohomnay.com .
- Tuy nhiên, Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT www.Canthohomnay.com sẽ không chịu
trách nhiệm giải quyết trong trường hợp thông báo của các thành viên không đến được Ban
quản lý, phát sinh từ lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, phần mềm hoặc các lỗi khác không do
Ban quản lý gây ra.

IX. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BAN QUẢN LÝ SÀN GIAO DỊCH TMĐT
WWW.CANTHOHOMNAY.COM
Điều 22 - Quyền của Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT www.Canthohomnay.com
CTY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUẢNG CÁO & TRUYỀN THÔNG SALAVI giao trách
nhiệm cho Ban Quản lý Sàn giao dịch TMĐT www.Canthohomnay.com thực hiện các quyền và nghĩa
vụ liên quan đến việc quản lý sử dụng website của thành viên tham gia như sau:
Quyền của Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT www.Canthohomnay.com
 Ban hành các thủ tục và các điều kiện bắt buộc áp dụng cho thành viên, người dùng tham gia
Sàn giao dịch TMĐT www.Canthohomnay.com ;
 Trong trường hợp có cơ sở để chứng minh thành viên cung cấp thông tin cho Sàn giao dịch
TMĐT www.Canthohomnay.com không chính xác, sai lệch, không đầy đủ hoặc vi phạm
pháp luật hay thuần phong mỹ tục Việt Nam thì Sàn giao dịch TMĐT

www.Canthohomnay.com có quyền từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền sử dụng dịch
vụ của thành viên;
 Ban quản lý sàn giao dịch TMĐT www.Canthohomnay.com có thể chấm dứt quyền thành
viên và quyền sử dụng một hoặc tất cả các dịch vụ của thành viên trong trường hợp thành
viên vi phạm các Quy chế của Sàn giao dịch TMĐT www.Canthohomnay.com hoặc có
những hành vi ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trên Sàn giao dịch TMĐT
www.Canthohomnay.com ;
 Ban quản lý sàn giao dịch TMĐT www.Canthohomnay.com có thể chấm dứt ngay quyền
sử dụng dịch vụ và quyền thành viên của thành viên nếu Sàn giao dịch TMĐT
www.Canthohomnay.com phát hiện thành viên có những hoạt động lừa đảo, giả mạo, gây
rối loạn thị trường, gây mất đoàn kết đối với các thành viên khác của Sàn giao dịch TMĐT
www.Canthohomnay.com , hoạt động vi phạm pháp luật hiện hành của Việt Nam. Trong
trường hợp chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng dịch vụ thì tất cả các chứng nhận,
các quyền của thành viên được cấp sẽ mặc nhiên hết giá trị và bị chấm dứt.
 Ban quản lý sàn giao dịch TMĐT www.Canthohomnay.com giữ bản quyền sử dụng dịch
vụ và các nội dung trên Sàn giao dịch TMĐT www.Canthohomnay.com theo các quy dịnh
pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Tất cả các biểu tượng, nội dung theo các
ngôn ngữ khác nhau đều thuộc quyền sở hữu của Sàn giao dịch TMĐT
www.Canthohomnay.com . Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp
pháp các quyền sở hữu trên.
 Ban quản lý sàn giao dịch TMĐT www.Canthohomnay.com giữ quyền được thay đổi bảng,
biểu giá dịch vụ và phương thức thanh toán trong thời gian cung cấp dịch vụ cho thành viên
theo nhu cầu và điều kiện khả năng của Sàn giao dịch TMĐT www.Canthohomnay.com và
sẽ báo trước cho thành viên thời hạn là 01 (một) tuần.
Điều 23 - Nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban quản lý Sàn giao dịch
WWW.CANTHOHOMNAY.COM
 Đăng ký thiết lập website cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử theo quy định
của pháp luật và công bố các thông tin đã đăng ký trên website.
 Xây dựng và công bố công khai trên website quy chế hoạt động của sàn giao dịch thương mại
điện tử theo quy định của pháp luật; theo dõi và bảo đảm việc thực hiện quy chế trên sàn giao
dịch thương mại điện tử
 Xây dựng, nâng cấp và phát triển hoạt động website www.Canthohomnay.com để phục vụ
tốt hơn nhu cầu của thành viên;
 Chịu trách nhiệm xây dựng Sàn giao dịch bao gồm một số công việc chính như: nghiên cứu,
thiết kế, mua sắm các thiết bị phần cứng và phần mềm, kết nối Internet, xây dựng chính sách
phục vụ cho hoạt động Sàn giao dịch TMĐT www.Canthohomnay.com trong điều kiện và
phạm vi cho phép;
 Lưu giữ thông tin đăng ký của các thành viên ngay từ ngày đăng ký tham gia Sàn giao dịch
TMĐT www.Canthohomnay.com và thường xuyên cập nhật các thông tin thay đổi, bổ sung
có liên quan;

 Áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến bí mật kinh
doanh của thành viên. Không được tiết lộ, chuyển nhượng, cho thuê hoặc bán các thông tin
liên quan đến bí mật kinh doanh hoặc thông tin cá nhân của người tiêu dùng khi chưa được
sự đồng ý của các bên liên quan, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;
 Xử lý kịp thời khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh về hành vi kinh doanh vi phạm pháp
luật trên sàn giao dịch thương mại điện tử. Loại bỏ khỏi website những thông tin bán hàng
giả, hàng nhái, hàng nhập lậu, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và các hàng hóa, dịch vụ vi
phạm pháp luật khác khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh có căn cứ xác thực về những
thông tin này.
 Phối hợp và hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước điều tra các hành vi kinh doanh vi phạm pháp
luật, cung cấp thông tin đăng ký, lịch sử giao dịch và các tài liệu khác về đối tượng có hành
vi vi phạm pháp luật trên sàn giao dịch thương mại điện tử;
 Duy trì hoạt động bình thường của Sàn giao dịch TMĐT www.Canthohomnay.com và
nhanh chóng khắc phục các sự cố xảy ra ảnh hưởng tới hoạt động của Sàn như: sự cố kỹ
thuật về máy móc, lỗi phần mềm, hệ thống đường truyền internet, nhân sự, các biến động xã
hội, thiên tai, mất điện, các quyết định của cơ quan Nhà nước hay một tổ chức liên quan thứ
ba. Trường hợp xảy ra các sự kiện bất khả kháng như: Thiên tai, hỏa hoạn, biến động xã hội,
các quyết định của cơ quan chức năng... nằm ngoài khả năng kiểm soát thì Sàn giao dịch
TMĐT www.Canthohomnay.com không phải chịu trách nhiệm liên đới.

X. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ THÀNH VIÊN THAM GIA SÀN GIAO DỊCH TMĐT
WWW.CANTHOHOMNAY.COM
Điều 24 - Quyền của Thành viên Sàn giao dịch WWW.CANTHOHOMNAY.COM
a) Khi đăng ký trở thành thành viên của www.Canthohomnay.com và được BQT Website
www.Canthohomnay.com đồng ý, thành viên sẽ được đăng tin trên
www.Canthohomnay.com cũng như sử dụng các dịch vụ khác mà Website
www.Canthohomnay.com đang cung cấp.
b) Thành viên sẽ sử dụng tên địa chỉ email & mật khẩu lúc đăng ký để làm tài khoản đăng nhập hệ
thống Thành viên của Website www.Canthohomnay.com cũng như sử dụng trong việc quản lý
các bài đăng tin tại www.Canthohomnay.com và đăng bán sản phẩm của mình trên Sàn giao
dịch TMĐT www.Canthohomnay.com .
c) Thành viên có quyền đóng góp ý kiến cho Sàn giao dịch TMĐT www.Canthohomnay.com
trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư, email, tin nhắn,… hoặc gọi
điện cho Sàn giao dịch TMĐT www.Canthohomnay.com .
Điều 25 - Nghĩa vụ của Thành viên Sàn giao dịch WWW.CANTHOHOMNAY.COM
a) Thành viên có trách nhiệm cung cấp các thông tin cần thiết liên quan đến bản thân để đảm bảo
hoàn thành các thông tin theo mẫu khi đăng ký Thành viên của Website.
b) Thành viên chịu trách nhiệm toàn bộ các vấn đề thuộc về bản quyền nội dung, hình ảnh, thông
tin cung cấp và phải đảm bảo cung cấp thông tin đầy đủ theo quy định từ điều 30 đến điều 34 của

Nghị định số 52/2013/NĐ-CP và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của thông tin về
hàng hóa, dịch vụ được bán trên www.Canthohomnay.com .
c) Người bán phải cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của mình khi có yêu cầu của cơ quan
nhà nước có thẩm quyền để phục vụ hoạt động thống kê thương mại điện tử;
d) Thành viên phải tuân thủ quy định của pháp luật về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại, bảo vệ
quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định của pháp luật có liên
quan khác khi bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên sàn giao dịch thương mại điện tử và thực
hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật.
e) Người dùng nói chung chịu trách nhiệm đối với các nội dung đăng tải, các hành vi và nguyên tắc
ứng xử khi tham gia cộng đồng mua bán online www.Canthohomnay.com .
f) Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới
tên địa chỉ email, mật khẩu của mình.
g) Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch TMĐT
www.Canthohomnay.com về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu
giữ tên email và mật khẩu của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý.
h) Thành viên cam kết những thông tin cung cấp cho Sàn giao dịch TMĐT
www.Canthohomnay.com và những thông tin đang tải lên Sàn giao dịch TMĐT
www.Canthohomnay.com là chính xác.
i) Thành viên tự chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh của thông tin Doanh nghiệp và các thông
tin khác cũng như toàn bộ quá trình giao dịch với các đối tác trên Sàn giao dịch TMĐT
www.Canthohomnay.com .
j) Người Bán, Người Mua có trách nhiệm cung cấp thông tin về giao dịch, hàng hóa hỗ trợ Sàn
giao dịch TMĐT www.Canthohomnay.com trong việc giải quyết tranh chấp phát sinh giữa
Người Mua và Người Bán diễn ra qua Sàn.
k) Người Bán có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho Người Mua nếu có thể chứng minh được lỗi
đó thuộc về Người Bán.
l) Thành viên cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của Sàn giao dịch TMĐT
www.Canthohomnay.com vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ,
thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu
hình, truyền tải thông tin của Sàn giao dịch TMĐT www.Canthohomnay.com hay sử dụng dịch
vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường,… Trong trường hợp vi phạm thì thành
viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.
m) Thành viên cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và
tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Sàn giao dịch TMĐT www.Canthohomnay.com
cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Sàn giao dịch TMĐT
www.Canthohomnay.com trong Quy định này.

n) Thành viên không được hành động gây mất uy tín của Sàn giao dịch TMĐT
www.Canthohomnay.com dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng
cách sử dụng tài khoản đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến
những thông tin không có lợi cho uy tín của Sàn giao dịch TMĐT www.Canthohomnay.com .

XI. ĐIỀU KHOẢN ÁP DỤNG
Điều 26 - Điều khoản áp dụng
Quy chế của Sàn giao dịch TMĐT www.Canthohomnay.com chính thức có hiệu lực thi hành kể từ
ngày ký Quyết định ban hành kèm theo Quy chế này. Sàn giao dịch thương mại điện tử
www.Canthohomnay.com có quyền và có thể thay đổi Quy chế này bằng cách thông báo lên Website
sàn giao dịch điện tử www.Canthohomnay.com để các thành viên biết. Quy chế sửa đổi có hiệu lực
kể từ ngày Quyết định về việc sửa đổi Quy chế có hiệu lực. Việc thành viên tiếp tục sử dụng dịch vụ sau
khi Quy chế sửa đổi được công bố và thực thi đồng nghĩa với việc thành viên đã chấp nhận Quy chế sửa
đổi này.
Quy chế hoạt động sẽ được BQT www.Canthohomnay.com cập nhật trên Website trước 05 (năm) ngày
khi có hiệu lực. Thành viên tham gia Website www.Canthohomnay.com có trách nhiệm tuân theo quy
chế hiện hành khi giao dịch trên Sàn giao dịch TMĐT www.Canthohomnay.com và thường xuyên
theo dõi các thông tin thay đổi cập nhật của bản quy chế.

XII. ĐIỀU KHOẢN CAM KẾT
Mọi người dùng hay thành viên và đối tác/Người Bán hàng khi sử dụng Website
www.Canthohomnay.com làm giao dịch mua bán trực tuyến thì đồng nghĩa việc các bên có liên quan
đã chấp thuận tuân theo quy chế này.
Mọi thắc mắc của khách hàng xin vui lòng liên hệ với BQT Website www.Canthohomnay.com theo
thông tin dưới đây để được giải đáp:
Hỗ trợ khách hàng
Sàn giao dịch Thương mại điện tử www.Canthohomnay.com :

o Địa chỉ: 130A, đường Mậu Thân, phường An Phú, quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ.
o E-mail: Ads@Salavi.vn
o Phone: (0292)6 281 888

ĐẠI ĐIỆN CÔNG TY
GIÁM ĐỐC

(Đã Ký)